Privacy

Lipdubworld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals te lezen in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die Lipdubworld verwerkt

Lipdubworld verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, meestal per mail of offertering. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw website of andere media te kunnen vullen met jouw informatie
Het afhandelen van jouw betaling aan Lipdubworld (facturering)
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Tevens verwerkt Lipdubworld ook persoonsgegevens als Lipdubworld hier wettelijk toe verplicht is, zoals belastingaangifte.

Bewaartermijnen
Lipdubworld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens die jij verstrekt per mail ten behoeve van het realiseren van een video of film: tot 6 maanden na oplevering
Gegevens die jij verstrekt ten behoeve van betalingen: 7 jaar (wettelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden
Lipdubworld deelt of verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Alle video's en foto's op onze website zijn o.a. verkregen tijdens levering van onze diensten. Zoals te lezen is in onze Algemene Voorwaarden, mogen wij deze gebruikten mits een derden kenbaar heeft gemaakt dit niet te willen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Lipdubworld maakt geen gebruik van cookies, wel worden er algemene analytics bewegingen gemaakt. Deze worden verder niet geanalyseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lipdubworld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Hoe Lipdubworld persoonsgegevens beveiligt
Lipdubworld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vraag een offerte aan!

Deze aanvraag is geheeld vrijblijvend en wij sturen jou de offerte op binnen 24-uur.
TOP
WhatsApp WhatsApp ons